Szkolenia zamknięte z kompetencji twardych


Wiedza specjalistyczna jest bazą i podstawą w pracy zawodowej, związanej w szczególności z takimi obszarami jak np.: prawo handlowe, prawo pracy, finanse, logistyka, bezpieczeństwo, zarządzanie zakupami, obsługa administracyjna biura i sekretariatu. O dalszym sukcesie firmy i jej przewadze konkurencyjnej w znaczącym stopniu decyduje to, czy pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i aktualizują wiedzę.

Przygotowując szkolenia monitorujemy nowelizacje prawa, dobre praktyki i trendy rynkowe, tak by zapewnić naszym klientom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy. Prezentujemy nasze specjalizacje i przykładowe zagadnienia, które możemy zrealizować w formie szkoleń zamkniętych. Każdy z programów dopasowujemy do indywidualnych realiów i specyfiki firmy. Projekty realizujem na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli poznać Twoje potrzeby i przedstawić propozycję rozwiązań.

 

Zapoznaj się ze stosowanymi przez nas metodami i zobacz w jaki sposób realizujemy szkolenia zamknięte!

 Czytaj więcej 

Prawo

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Kodeks spółek handlowych w praktyce firm
 • Kodeks cywilny
 • Prawo energetyczne
 • Prawo prasowe
 • Firma w kontaktach z konsumentami – regulacje prawne
 • Regulacje antymonopolowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w sieci
 • Prawne aspekty regulacji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • Prawo pracy dla kadry managerskiej
 • Prawo autorskie
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zamówienia publiczne z nowymi dyrektywami

Biuro zarządu w spółkach kapitałowych

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Prowadzenie biura zarządu firmy
 • Asystent biura zarządu
 • Powoływanie członków zarządu, kontrakty menedżerskie
 • Kompetencje i odpowiedzialność zarządu
 • Rada nadzorcza i komitet audytu w spółkach kapitałowych
 • Dokumentacja korporacyjna
 • Dokumentacja związana z funkcjonowaniem organów spółki kapitałowej
 • Obsługa dokumentacji związanej z KRS
 • Pełnomocnictwa i prokura w spółce
 • Organizowanie posiedzeń organów spółki, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników
 • Archiwizowanie dokumentów
 • Bezpieczeństwo informacyjne i dokumentacji w spółce kapitałowej
 • Kodeks spółek handlowych w praktyce firm
 • Prowadzenie biura zarządu w spółce giełdowej, corporate governance
 • Obowiązki informacyjne spółek kapitałowych
 • Budowanie relacji inwestorskich
 • Debiut giełdowy spółki
 • Transformacje prawne i organizacyjne w spółkach (procesy M&A)
 • Współpraca w grupie kapitałowej
 • Regulacje antymonopolowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawne aspekty regulacji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • Przeciwdziałanie nadużyciom
 • Ochrona własności intelektualnej w firmie

Umowy z kontrahentami

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Umowy w obrocie międzynarodowym
 • Zabezpieczanie umów
 • Umowy zakupowe
 • Umowy w logistyce
 • Kontrakty IT
 • Pełnomocnictwa w umowach
 • Umowy handlowe
 • Umowy outsourcingowe
 • Umowy budowlane
 • Umowy z konsumentami

Bezpieczeństwo firmy

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Regulaminy i procedury wewnętrzne bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie
 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w chmurze
 • Przeciwdziałanie nadużyciom
 • Prawo autorskie
 • Prawo własności intelektualnej

Prawo w IT

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Kontrakty IT
 • Umowy obsługi informatycznej
 • Umowy licencyjne
 • Umowy wdrożeniowe
 • Umowy usługowe
 • Prawo autorskie w IT
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie/organizacji
 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w chmurze

Finanse firmy

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Czytanie sprawozdań finansowych
 • Ocena sprawozdań finansowych kontrahentów
 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów w firmie
 • Planowanie budżetu
 • Zarządzanie budżetem w projektach
 • Finanse w projektach inwestycyjnych
 • Finanse dla niefinansistów
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Optymalizacja podatkowa w firmie

Administracja firmy

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie
 • Ochrona informacji i danych stanowiących tajemnicę firmy
 • Tworzenie regulaminów organizacyjnych
 • Tworzenie procedur wewnętrznych
 • Umowy zakupowe dla działów administracji i asystentów
 • Budżetowanie i planowanie kosztów w administracji firm

Logistyka

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Planowanie i organizacja dystrybucji
 • Organizacja zaopatrzenia
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Transport i spedycja
 • Umowy w logistyce

Zarządzanie zakupami w firmie

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Budowanie strategii zakupowej
 • Tworzenie zespołu ds. zakupów i organizacja pracy
 • Planowanie zakupów w firmie
 • Skuteczne procedury zakupowe
 • Tworzenie zapytań ofertowych i przeprowadzanie postępowań zakupowych
 • Zarządzanie współpracą z dostawcami
 • Umowy dla działów zakupowych
 • Negocjacje zakupowe

Biuro i sekretariat

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Profesjonalne prowadzenie biura/sekretariatu w firmie
 • Prowadzenie i zarządzanie recepcją
 • Profesjonalny asystent biura obsługi zarządu
 • Profesjonalna organizacja spotkań w firmie
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie dla asystentów
 • Zarządzanie dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi
 • Obsługa obiegu dokumentów
 • Aktualizacja dokumentów firmy i komunikacja z KRS
 • Sztuka tworzenia korespondencji biznesowej - papierowej i elektronicznej
 • Tworzenie pism korporacyjnych
 • Tworzenie pism urzędowych
 • Tworzenie notatek i raportów służbowych
 • Zarządzanie projektem dla asystentów
 • Finanse dla asystentów

Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące organizacji szkolenia zamkniętego z któregoś z powyższych tematów lub z innego interesującego Cię obszaru, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.