Szkolenia zamknięte z kompetencji miękkich


Kompetencje miękkie to przede wszystkim zarządzanie własnymi zasobami, takimi jak umiejętności interpersonalne i osobiste, m.in.: motywacja, asertywność, kreatywność, negocjacje, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, zdolności perswazyjne czy delegowanie zadań. Świadome podejście do własnego rozwoju, poprzez stopniowe budowanie swojej wiedzy i umiejętności, przynoszą nie tylko pozytywne i długotrwałe efekty, ale często otwierają nowe możliwości zawodowe.

Przedstawiamy nasze specjalizacje w obszarze kompetencji miękkich oraz przykładową tematykę jaką możemy zrealizować w formie szkoleń zamkniętych. Każdy z programów dopasowujemy do indywidualnych realiów i specyfiki firmy. Projekty realizujemy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli poznać Twoje potrzeby i przedstawić propozycję rozwiązań!

Zobacz jaką stosujemy metodologię i w jaki sposób realizujemy szkolenia zamknięte!

 Czytaj więcej 

Zarządzanie

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Techniki zarządzania zespołem
 • Komunikacja w zespole
 • Planowanie pracy zespołu i wyznaczanie celów
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Motywowanie i inspirowanie zespołu
 • Feedback menedżerski
 • Prowadzenie rozmowy rocznej
 • Przeprowadzanie trudnych rozmów z pracownikami
 • Debiut menedżerski
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Asertywność w pracy menedżera
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy w zespole
 • Zarządzanie metodą coachingową
 • Przywództwo – wizerunek, charyzma, autorytet, wywieranie wpływu
 • Kobieta Lider
 • Zarządzanie pracownikami z pokoleń „X”, „Y”, „Z”
 • Zarządzanie pracownikami w zmianie organizacyjnej
 • Współpraca w zespole międzykulturowym
 • Lider Innowacyjności

Współpraca w zespole

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Komunikacja w zespole
 • Teamworking - budowanie współpracy zespołowej
 • Coaching zespołowy
 • Techniki twórcze w rozwiązywaniu problemów w zespole
 • Prowadzenie burzy mózgów w zespole
 • Mind mapping w pracy zespołowej

Zarządzanie projektem

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Menedżer projektu - organizacja i zarządzanie projektem
 • Budowanie i prowadzenie zespołu projektowego
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Planowanie budżetu i zarządzanie kosztami projektu

Negocjacje

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Trening negocjacji handlowych dla początkujących
 • Trening umiejętności wywierania wpływu w negocjacjach
 • Negocjacje zakupowe
 • Negocjacje handlowe
 • Zaawansowane techniki negocjacji
 • Trening negocjacji handlowych dla zaawansowanych

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Autoprezentacja, budowanie wizerunku i profesjonalny dress code
 • Trening wystąpień publicznych
 • Business storytelling
 • Trening głosu
 • Techniki prowadzenia efektywnych spotkań
 • Prezentacja produktu/usługi
 • Myślenie wizualne w prezentacji biznesowej
 • Retoryka w wystąpieniach publicznych
 • Trening medialny

Rozwój osobisty

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Biznesowy dress code, savoir-vivre i autoprezentacja
 • Trening asertywności
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie czasem i produktywność osobista
 • Techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Trening zarządzania i redukcji stresu
 • Techniki radzenia sobie ze zmianą zawodową
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Trening kreatywności
 • Trening mind mapping
 • Techniki efektywnego zapamiętywania
 • Trening szybkiego czytania
 • Trening umiejętności prezentacyjnych

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Planowanie efektywności sprzedaży
 • Rekrutacja zespołu sprzedażowego
 • Prowadzenie spotkań zespołu sprzedażowego
 • Motywowanie zespołu sprzedażowego
 • Asertywność w pracy managera sprzedaży
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie rozproszonym zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie pracownikami z pokoleń „X”, „Y”, „Z” w zespole handlowym
 • Rytuały w skutecznym zarządzaniu zespołem sprzedażowym
 • Raporty sprzedażowe - jako narzędzie motywowania i zwiększania efektywności sprzedaży
 • Coaching sprzedażowy

Sprzedaż bezpośrednia

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Psychologia klienta w sprzedaży
 • Skuteczna komunikacja w relacjach z klientami
 • Planowanie i organizowanie własnej pracy w sprzedaży
 • Telefoniczne umawianie spotkań z klientami
 • Skuteczne spotkanie sprzedażowe
 • Techniki sprzedaży B2B/B2C
 • Profesjonalna prezentacja handlowa
 • Autoprezentacja z elementami savoir-vivre podczas spotkania sprzedażowego
 • Techniki sprzedaży oparte na relacjach
 • Techniki pokonywania obiekcji i finalizacji sprzedaży
 • Prospecting – sztuka docierania do nowych klientów
 • Skuteczne metody budowania lojalności klientów
 • Jak zatrzymać klienta i zwiększyć jego lojalność wobec firmy - kluczowe działania posprzedażowe
 • Jak efektywnie realizować dosprzedaż produktów
 • Techniki pozyskiwania poleceń
 • Asertywność w sprzedaży
 • Metody wywierania wpływu i lingwistyka w sprzedaży
 • Zarządzanie relacjami z klientami VIP
 • Sprzedaż towarów luksusowych
 • Skuteczna sprzedaż usług niematerialnych
 • Autotywacja w sprzedaży
 • Negocjacje handlowe
 • Sprzedaż i obsługa klienta dla pracowników sklepów i punktów usługowych – sprzedaż bezpośrednia
 • Strategie etycznego pozyskiwania klientów konkurencji
 • Trening on the job dla sprzedaży

Sprzedaż telefoniczna

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Telefoniczne umawianie spotkań
 • Techniki telefonicznej prezentacji i sprzedaży
 • Jak realizować zimne i gorące telefony?
 • Skuteczny telemarketing - prezentacja produktu/usługi przez telefon
 • Trening głosu
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach telefonicznych z klientami
 • Automotywacja w sprzedaży telefonicznej
 • Negocjacje przez telefon
 • Telewindykacja
 • Asertywność i zarządzanie emocjami w rozmowie telefonicznej

Bezpośrednia obsługa klienta

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Standardy obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim
 • Sztuka komunikacji w obsłudze klienta
 • Savoir-vivre w obsłudze klienta
 • Standardy komunikacji pisemnej i elektronicznej w obsłudze klienta
 • Profesjonalna obsługa klienta dla pracowników sklepów, punktów usługowych, recepcji
 • Techniki asertywności w obsłudze klienta
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta
 • Obsługa klienta w procesie reklamacji
 • Obsługa klienta VIP

Telefoniczna obsługa klienta

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Profesjonalna obsługa klienta w kontakcie telefonicznym
 • Skuteczna telefoniczna windykacja
 • Prezentacja produktu/usługi przez telefon
 • Trening emisji głosu
 • Techniki asertywności w obsłudze telefonicznej klienta
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze telefonicznej klienta
 • Telefoniczna "trudnych" klientów
 • Sztuka profesjonalnego udzielania informacji przez telefon

HR, kadry, trenerzy

Proponowane tematy szkoleń zamkniętych:

Jeżeli szukasz konkretnych rozwiązań z danego obszaru, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci dobrać odpowiedni temat szkolenia i przygotujemy program specjalnie dla Ciebie.

 • Prawo pracy dla managerów i specjalistów działów HR i kadr
 • Systemy motywacyjne
 • Skuteczne metody rekrutacji
 • Modele i profile kompetencyjne
 • Projektowanie systemów szkoleń
 • Ocena roczna/okresowa pracowników
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Trener wewnętrzny
 • Trener produktów
 • HR jako Business Partner
 • Wywiad rekrutacyjny

Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące organizacji szkolenia zamkniętego z któregoś z powyższych tematów lub z innego interesującego Cię obszaru, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.