Slide background

Podczas szkolenia

Wzmocnienie umiejętności stosowania najnowszych przepisów Kodeksu Pracy w umowach z pracownikami

Zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie zatrudniania szczególnych grup pracowników oraz współpracy z cudzoziemcami

Poznanie skutecznych rozwiązań w zakresie stosowania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych

Wzmocnienie wiedzy w zakresie przygotowania do kontroli PIP

{{----}}

Korzyści dla uczestników

UMOWY I AKTUALNE PRZEPISY

Prawidłowe sporządzanie umów z pracownikami zabezpieczy przed niepożądanymi konsekwencjami i zapewni przejrzyste reguły współpracy.

POSTANOWIENIA I KLAUZULE W UMOWACH

Będziesz wiedzieć jak i kiedy stosować poszczególne rodzaje umów oraz klauzul, tak aby nie naruszać praw pracowników i zadbać o interesy firmy/instytucji.

ROZWIĄZYWANIE UMÓW

Znajomość zasad, reguł i technik prawnych pozwoli na minimalizację roszczeń ze strony pracowników.

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PIP

Znajomość swoich praw i obowiązków związanych z przebiegiem kontroli pozwoli Ci właściwie reagować w takich sytuacjach.

Program szkolenia

Szkolenie 1-dniowe

 

 

PODSTAWY ZATRUDNIENIA, RODZAJE UMÓW ORAZ ICH ZASTOSOWANIE WG, NOWYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY

 • Prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji
 • Ochrona danych osobowych w rekrutacji
 • Podstawy zatrudnienia – umową o pracę, umową zlecenia, umowa o dzieło
 • Umowa o pracę - elementy przedmiotowo istotne umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę – zasady zawierania, zmieniania umów
 • Case study: Prawidłowa konstrukcja i zawartość umowy  o prace, a innych rodzajów umów cywilno-prawnych
 • Case study: aktualne orzecznictwo i wnioski dla praktyki
 • Zmiana warunków umowy o pracę
 • Ustanie stosunku pracy
 • Ochrona stosunku pracy
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Case study: roszczenia pracowników
 • Case study: prawa autorskie w umowach o dzieło
 • Case study: umowa zlecenie, czy umowa o dzieło?
 • Case study: umowa o poufności, zakazy konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, zobowiązania pracowników w zamian za dofinansowanie studiów, szkoleń, kursów
 • Case study: Umowa z pracownikiem w związku z finansowaniem dokształcania go w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Case study: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ

 • Warunki legalnego zatrudnienia cudzoziemca  - legalność pobytu, zezwolenie na pracę
 • Zróżnicowanie wymogów ze względu na kraj pochodzenia
 • Kontrola legalności zatrudnienia w Polsce

ZATRUDNIANIE SZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW

 • Case study: Zatrudnianie pracowników młodocianych
 • Case study: Zatrudnianie dzieci
 • Case study: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 • Przebieg czynności kontrolnych przez inspektora pracy
 • Prawa i obowiązki pracodawcy podczas kontroli
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli
 • Zasady sporządzania protokołu kontrolnego
 • Kary nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy
 • Analiza case study

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • maksimum praktyki
 • kazusy
 • orzecznictwo
 • dyskusje
 • analizy najnowszych przepisów

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.