Slide background

                31 marca 2017 r.

Podczas szkolenia

Poznasz sposoby przełamywania schematów w prowadzeniu wywiadów rekrutacyjnych.

Pogłębisz swoje umiejętności zarządzania wywiadem rekrutacyjnym, pokonywania rutyn, minimalizowania błędów interpretacyjnych i zestawiania różnych informacji o kandydatach.

Zdobędziesz umiejętności zadawania trafnych pytań

Dowiesz się, jak szybciej weryfikować kompetencje kandydatów

{{----}}

Korzyści dla uczestników

PRZEŁAMANIE SCHEMATÓW ROZMÓW

Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić rozmowy z kandydatami, aby uzyskać bardziej cenne informacje. Nauczysz się wychwytywania kluczowych elementów związanych z charakterystyką danej osoby oraz poznasz techniki „wybijania” kandydatów ze stereotypowych lub przygotowanych odpowiedzi.

TECHNIKI ZADAWANIA PYTAŃ

Pozyskasz nową wiedzę w zakresie konstruowania takich pytań do kandydatów, które pozwolą Ci uzyskać wiarygodne odpowiedzi i zdobyć więcej cennych informacji na ich temat.

CELNA INTERPRETACJA

Zdobyta wiedza o pułapkach i złudzeniach, jakim można ulec oraz możliwościom, jakie dają pogłębione pytania, sprawi że zwiększysz swoje przygotowanie na różne ewentualności i oraz własną wrażliwość na różne sygnały i informacje, które przekazują kandydaci.

TRAFNIEJSZA SELEKCJA

Bogatsze zaplecze stosowanych technik prowadzenia wywiadów z kandydatami oraz bardziej świadomie prowadzony proces rozmów pozwolą Ci na dokonywanie trafniejszych ocen.

Program szkolenia

31 marca 2017 r., godziny: 10.00 - 16.00

 

PRACODAWCA VS KANDYDAT - PRZYGOTOWANIE DO WYWIADU

 • Określanie zakresu przeprowadzanego wywiadu.
 • Kogo szukasz? - analiza profilu kandydata, stanowiska pracy.
 • Wyedukowani i przygotowani do rozmów kandydaci.
 • Różnice pokoleniowe - jak prezentują się osoby w różnym wieku?
 • Oczekiwania kandydatów - ujawniane i nieujawniane - jak je umiejętnie rozpoznać?

 

STRUKTURA ROZMOWY PYTANIA REKRUTACYJNE, WYCHODZENIE POZA SCHEMAT PROWADZENIA ROZMÓW
czyli jak pozyskać więcej cennych informacji o kandydacie?

 • Czas, zakres i cele wywiadu rekrutacyjnego.
 • Moc pytań otwartych i sens pytań zamkniętych.
 • Zastosowanie różnych metod zadawania pytań i zadań, w zależności od potrzeb.
 • Używanie świadomego słuchania, jako metody wpływu na przebieg rozmowy.
 • Pułapki CV i bazowania na dotychczasowych osiągnięciach.
 • Deklaracje kandydatów, a faktyczne umiejętności? - metody weryfikacji.
 • Sygnały ostrzegawcze - jak je wyłapać i właściwie interpretować?
 • Super odpowiedzi kandydata i co dalej? - jak nie ulec iluzji pierwszego wrażenia.
 • Ekstrawertycy i introwertycy na rozmowach - znaczenie tych cech dla stanowiska.
 • Pytania o wartości - jak dopasować kandydata nie tylko do stanowiska ale też do firmy?
 • Osobiste bariery - czy rekruter faktycznie szuka dla pracodawcy, czy mierzy kandydatów własnymi miarami?

 

ZESTAWIANIE INFORMACJI Z WYWIADU Z INNYMI INFORMACJAMI

 • Obserwacja zachowania kandydata - co mówi zachowanie?
 • Zestawianie informacji z wywiadu z pozostałymi elementami wiedzy o kandydacie.
 • Bariery i ograniczenia w porównywaniu informacji o kandydatach - jak interpretować różnice?
 • Jak wybrać najlepszego z kandydatów - protokół różnic. 
 • Wnioski na wyrost, nadinterpretacje - jak unikać błędów? 

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • maksimum praktyki
 • ćwiczenia
 • dyskusje, case study
 • mini wykłady
Zapraszamy do świata rozwoju!

Czekamy na Ciebie, zgłoś się już dziś.

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.