Slide background

Podczas szkolenia

Dowiesz się, jak analizować informacje finansowe i dane w rachunku wyników

Dowiesz się, jakie narzędzia stosować, aby optymalizować koszty w firmie.

Dowiesz się, jak właściwie oceniać rentowność majątku.

Poznasz metody oceny budżetów i sytuacji poszczególnych działów firmy.

Poznasz sposoby budowania wiarygodnych informacji finansowych w firmie oraz prowadzenia przejrzystego raportowania.

Zdobędziesz wiedzę o sposobach generowania korzystnych przepływów finansowych oraz wyznaczania celów rozwojowych prowadzących do większych zysków.

{{----}}

Korzyści dla uczestników

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW FIRMY

Poznasz narzędzia pozwalające na analizę sprawozdań i ocenę jakości dostarczanych informacji finansowych wewnątrz organizacji.

NARZĘDZIA OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ

Poznasz wskaźniki i zdobędziesz umiejętności ich analizowania, co pozwoli Ci skuteczniej dokonać oceny sytuacji finansowej, unikać błędów w interpretacji oraz podnieść skuteczność decyzji opartych na informacjach finansowych.

KLAROWNE BUDŻETY DZIAŁÓW FIRMY

Analiza zarówno tych kosztogennych jak i przynoszących dochody działów pozwoli Ci na uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji i lepszego planowania ich budżetów.

NARZĘDZIA KALKULOWANIA I OCENY KOSZTÓW

Zdobędziesz wiedzę na temat metod planowania i oceny kosztów, co pozwoli Ci na lepszą ich kontrolę i przyjęcie bardziej optymalnych rozwiązań.

WŁAŚCIWA OCENA RENTOWNOŚCI

Poszerzysz umiejętności analizowania produktywności majątku, co ułatwi Ci podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

CELE ROZWOJOWE I ZWIĘKSZANIE ZYSKÓW

Określenie priorytetów w tworzeniu zysków pozwoli Ci na lepsze operacyjne zarządzanie kapitałem pracującym i generowanie korzystnych przepływów finansowych.

Program szkolenia

Szkolenie 2-dniowe


ANALIZA INFORMACJI FINANSOWYCH W PREZENTOWANYCH SPRAWOZDANIACH I ZESTAWIENIACH

 • Narzędzia analizy finansowej i określanie zakresu analizy finansowej.
 • Wskaźniki, a czytanie danych finansowych.
 • Sprawozdanie finansowe jako barometr kondycji finansowej firmy.
 • Wskaźniki finansowe jako podstawa prawidłowej interpretacji sytuacji.
 • Pieniądze w organizacji.
 • Dane źródłowe, a forma prezentowania wyników finansowych.
 • Prezentacja informacji finansowych, a błędy interpretacyjne.
 • Błędy w decyzjach opartych o niepełne informacje finansowe.

OCENA SYTUACJI NA PODSTAWIE RACHUNKU WYNIKÓW

 • Zyski i straty - współmierność kosztów i przychodów.
 • Modele budowy rachunku wyników.
 • EBIT jako główne źródło informacji dla zarządzania operacyjnego.
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej.
 • Co powinno wzbudzać czujność w ocenie sytuacji finansowej?

BUDŻETY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW/DZIAŁAŃ W FIRMIE, A ICH RENTOWNOŚĆ

 • Modele podziału kosztów w firmie.
 • Znaczenie kosztów stałych i zmiennych dla zarządzania operacyjnego.
 • Rodzajowa klasyfikacja kosztów, a modele tworzenia MPK.
 • Kryteria tworzenia budżetów działów.
 • Modele planowania kosztów.

METODY KALKULOWANIA KOSZTÓW

 • Pomiar kosztów w zależności od sytuacji decyzyjnej.
 • Kiedy budżetowanie kosztów nie spełnia swojej funkcji?
 • Modele planowania i konstrukcji budżetów działów.

 

RAPORTOWANIE FINANSOWE WEWNĄTRZ FIRMY

 • Jakich informacji finansowych powinny dostarczać poszczególne działy?
 • Zwiększanie wiarygodności prezentowanych danych finansowych.
 • Metody kontroli, a formy raportowania.
 • Analiza odchyleń od planu.
 • Modele budżetowania kroczącego.

PRZEGLĄD PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

 • Wielkość i dynamika przychodów pochodzących ze sprzedaży.
 • Analiza przyczynowych zmian przychodów.
 • Ocena finansowa możliwości zwiększania przychodów z działań sprzedażowych.
 • Macierz BCG, a koszty jednostkowe.
 • Kategoria dolnej granicy ceny.

RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU

 • Budowa korzystnej struktury majątkowej, a produktywność majątku.
 • Badanie wpływu poszczególnych elementów majątku firmy na jej rentowność.
 • Jak poprawić efektywność wykorzystania majątku firmy?
 • Wskaźniki operatywności gospodarowania.

SAMOFINANSOWANIE SIĘ FIRMY A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 • Źródła finansowania działalności operacyjnej.
 • Koszt kapitału, a zjawisko dźwigni finansowej.
 • Finansowanie firmy, a operatywność gospodarowania zasobami.

ZYSK A PIENIĄDZE W FIRMIE

 • Zarządzanie kapitałem pracującym, a zdolność do generowania korzystnych przepływów pieniężnych.
 • Znaczenie wyniku finansowego dla określenia źródeł pieniądza w firmie.
 • Polityka kumulacji środków, jako cel rozwojowy podmiotu.

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • maksimum praktyki
 • ćwiczenia i analizy
 • dyskusje, case study
 • mini wykłady

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.