Slide background

Podczas szkolenia

Dowiesz się, jak budować swoją pozycję i wizerunek szefa-lidera.

Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie prowadzenia efektywnych czasowo i motywujących spotkań i narad zespołowych.

Przetrenujesz metody delegowania zadań i asertywnego stawiania wymagań wobec nowego zespołu.

Dowiesz się, jak rozwiązywać i reagować w sytuacjach konfliktów.

Zdobędziesz umiejętności budowania, zarządzania i komunikowania celów w zespole.

Dowiesz się, jak wprowadzać usprawniające pracę standardy pracy i komunikacji w swoim nowym zespole.

Zdobędziesz narzędzia komunikacyjne, dzięki którym poprowadzisz skuteczne rozmowy oceniające, dyscyplinujące i motywujące zespół.

Poznasz metody organizacji swoje pracy menedżerskiej i efektywnego gospodarowania czasem.

{{----}}

Korzyści dla uczestników

BUDOWANIE AUTORYTETU

Poznasz metody pozwalające Ci na zbudowanie wizerunku menedżera-lidera w swoim zespole, z uwzględnieniem Twojej aktualnej sytuacji zawodowej.

ZARZĄDZANIE CELAMI

Zwiększysz swoje umiejętności w zakresie rozmowy na temat planów i realizacji postawionych celów.

PROWADZENIE ZEBRAŃ, NARAD, ODPRAW

Dowiesz się w jaki sposób prowadzić optymalne czasowo, treściwe i ciekawe spotkania z członkami zespołu.

DELEGOWANIE ZADAŃ

Poznasz i przetrenujesz metody przekazywania zadań do realizacji i asertywnego wyrażania oczekiwań.

FEEDBACK MENEDŻERSKI

Poznasz i przetrenujesz metody udzielania oceniającej informacji zwrotnej, dyscyplinowania i motywowania pracowników w oparciu o konkretne techniki argumentacji i stawiania kluczowych pytań.

ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI

Nauczysz się profesjonalnego reagowania i metod radzenia sobie w sytuacjach napięcia w zespole, lekceważenia, oporu i sprzeciwu wobec nadchodzących zmian.

Program szkolenia

 

BUDOWANIE AUTORYTETU I SWOJEJ ROLI MENEDŻERSKIEJ

 • Skuteczny menedżer - budowanie swojego autorytetu i wzoru dla pracowników
 • Czego podwładni oczekują od szefa, a on od nich?
 • Sposoby na zdobycie szacunku przez podwładnych
 • Zmiana w sytuacji przejścia z relacji pracownik-pracownik na relacje szef-pracownik
 • Najczęstsze błędy popełniane przez nowych menedżerów, na początku współpracy z zespołem 

 

WYZNACZANIE I KOMUNIKOWANIE CELÓW, ZARZĄDZANIE SWOIM CZASEM

 • Definiowanie  i wyznaczanie mierzalnych celów oraz przekładanie ich na zadania
 • Plan i rozmowy na temat realizacji celów
 • Metody kontroli i rozliczania realizacji celów
 • Właściwe gospodarowanie czasem menedżera
 • Sesja ćwiczeń: trening kontraktowania ustaleń

 

REGUŁY WSPÓŁPRACY I ZEBRANIA ZESPOŁOWE 

 • Budowanie relacji z członkami zespołu - sposób komunikacji, zadawanie pytań, wzmacnianie zaangażowania we wspólną pracę
 • Przedstawienie wizji i modelu wzajemnej współpracy
 • Ustalanie reguł współpracy, oczekiwań i kryterium oceny pracy
 • Planowanie spotkań oraz ich celu
 • Jak poprowadzić wartościowe spotkanie z zespołem?
 • Sesja ćwiczeń: reguły zespołowe

 

NARZĘDZIA DELEGOWANIA DLA DEBIUTUJĄCEGO MENEDŻERA

 • Jak przydzielać zadania zgodnie z kompetencjami pracowników?
 • Techniki delegowania zadań
 • Asertywne stawianie wymagań
 • Jak wyrażać oczekiwania co do jakości, sposobu i czasu wykonania zadania?
 • Sesja ćwiczeń: trening delegowania zadań

 

 ZADANIE WDROŻENIOWE 

Po zakończeniu pierwszej sesji szkolenia, uczestnik otrzymuje do wykonania zadanie menedżerskie, do zastosowania w swoich realiach zawodowych. Efekty realizacji zadania będą omawiane podczas drugiej sesji szkolenia.

 

INDYWIDUALNA KONSULTACJA WDROŻENIOWA 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje telefoniczną konsultację z ekspertem prowadzącym szkolenie, po pierwszej sesji szkolenia. Umożliwia ona uzyskanie dodatkowych wskazówek lub odpowiedzi, w odniesieniu do swojej praktyki we wdrażaniu zdobytych umiejętności.

 

FEEDBACK MENEDŻERSKI 

 • Czym jest feedback menedżerski i w jak z niego korzystać?
 • Atmosfera rozmów z pracownikami
 • Techniki budowania argumentów
 • Stawianie pytań pracownikom
 • Przeprowadzanie informacji zwrotnej dla pracownika krok po kroku
 • Sesja ćwiczeń: trening udzielania informacji zwrotnej

 

ROZMOWA OCENIAJĄCA

 • Jak oceniać pracę podwładnych – jakie czynniki uwzględniać?
 • Jak się przygotować do rozmowy oceniającej - zbieranie kluczowych danych
 • Stawianie oczekiwań w rozmowie oceniającej
 • Sesja ćwiczeń: trening rozmowy oceniającej

 

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA

 • Metody prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Kluczowe elementy rozmowy dyscyplinującej
 • Jak panować nad emocjami podwładnych?
 • Radzenie sobie z trudnymi sytacjami w trakcie rozmowy
 • W jaki sposób egzekwować realizację ustaleń?
 • Sesja ćwiczeń: trening rozmowy dyscyplinującej

 

ROZMOWA MOTYWUJĄCA

 • Jakie czynniki wzmacniają, a jakie osłabiają motywację?
 • Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy motywującej
 • Indywidualne preferencje motywacyjne pracowników
 • Jak przeprowadzić rozmowę motywującą, która zachęci podwładnych do działania?
 • Sesja ćwiczeń: trening rozmowy motywacyjnej

 

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI W ZESPOLE

 • Trening radzenia sobie z manipulacjami, niechęcią, lekceważeniem pracowników, oporem i postawami zamknięcia na zmiany?
 • Metody radzenia sobie z konfliktami między pracownikami
 • Techniki rozmów z zespołem o obserwowanych konfliktach i trudnościach
 • Jak ustalać w zespole możliwe sposoby postępowania?
 • Sesja ćwiczeń: trening radzenia sobie w „trudnych” sytuacjach menedżerskich

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • maksimum praktyki
 • ćwiczenia
 • odgrywanie ról
 • dyskusje
 • case study
 • minimum teorii
Zapraszamy do świata rozwoju!

Czekamy na Ciebie, zgłoś się już dziś.

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.