Slide background

Podczas szkolenia

poznasz i przetrenujesz metody coachingowe przydatne w codziennej pracy z zespołem

dowiesz się, jak stosując metodę coachingu wyznaczać cele i jak prowadzić zespół do ich realizacji

poznasz metody zarządzania emocjami pracowników

dowiesz się, jak rozmawiać i pracować z zespołem, aby zwiększyć jego motywację i chęć podejmowania inicjatyw

dowiesz się, jak wykorzystać narzędzia coachingu w rozwiązywaniu konfliktów

zwiększysz umiejętność stosowania metody coachingu w delegowaniu i rozliczaniu zadań

{{----}}

Korzyści dla uczestników

MYŚLENIE W STYLU COACHINGOWYM

będziesz znać metody coachingowe, których wdrożenie w codziennej pracy, usprawni m.in. Twoją komunikację z zespołem, wzmocni umiejętność zarządzania zadaniami i szybszego osiągania celów.

WZROST MOTYWACJI I PROAKTYWNOŚCI

wykorzystasz coachingowe narzędzia motywacyjne, aby zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracowników oraz budować kulturę współpracy opartą na samodzielności, odpowiedzialności i aktywności w działaniu.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

będziesz wiedzieć, jak inaczej reagować i rozmawiać w sytuacjach sporów i silnych nieporozumień, co pozwoli je ograniczać i skracać czas na ich rozwiązanie.

EFEKTYWNIEJSZA REALIZACJA CELÓW

zastosowanie przez Ciebie narzędzi coachingowych w pracy z członkami zespołu wpłynie na lepsze zrozumienie przez nich celów organizacji, utożsamianie się z nimi oraz ich szybszą realizację.

LEPSZE WYNIKI W ZARZĄDZANIU

umiejętne wykorzystanie poznanych narzędzi coachingowych pozwoli Ci sprawniej realizować z zespołem zadania i wyzwania.

UMIEJĘTNE ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

lepiej zrozumiesz jak Twoje emocje wpływają na postawy i zachowania pracowników, co ułatwi Ci delegowanie i kontrolowanie zadań.

Program szkolenia

Szkolenie 2-dniowe


METODY COACHINGOWE W PRAKTYCE MANAGERA

 • Czym w praktyce jest skuteczne stosowanie coachingu?
 • Obalanie mitów coachingowych - czyli o nadużyciach i kosztach niewłaściwego zastosowania
 • Coaching w “rękach” managerów - narzędzia na usługach celów
 • Diagnoza predyspozycji coachingowych
 • Myśleć i działać jak coach


WDRAŻANIE METODY COACHINGOWEJ DO PRACY Z ZESPOŁEM

 • Budowanie nowej misji funkcjonowania zespołu według metody coachingu
 • Przestrzeń do przemyśleń i bezpieczeństwo psychiczne, jako warunki uwalniania potencjału pracowników
 • Jak wyzwolić niezbędne zmiany nawyków w pracy zespołu?
 • Jakie są skuteczne stymulatory zmian postaw?
 • GROW, S.C.O.R.E, Inner Game, Skilled Helper, Model Co-Active Coaching - narzędzia skutecznego zarządzania zespołem


NARZĘDZIA KOMUNIKACJI COACHINGOWEJ

 • Efektywna komunikacja managera z zastosowaniem metod coachingowych
 • Jak zadawać coachingowe pytania, aby osiągnąć zamierzony cel rozmowy?
 • Coaching w feedbacku - techniki profesjonalnej informacji zwrotnej

 

ZARZĄDZANIE CELAMI W OPARCIU O METODĘ COACHINGOWĄ

 • Cele indywidualne i zespołowe - jak zaangażować pracowników w proces wyznaczania celów?
 • Metody ustalania i zespajania celów członków zespołu z celami firmy
 • Jak przeprowadzać rozmowy o celach z zastosowaniem metody coachingowej?
 • Narzędzie wspierające zespoły w pokonywaniu trudności związanych z niepowodzeniami w pracyMETODA COACHINGU W DELEGOWANIU ZADAŃ I ROZLICZANIU EFEKTÓW PRACY

 • Trudności w delegowaniu zadań i “oddawaniu” odpowiedzialności
 • Jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem o zadaniach do wykonania, stosując metody coachingowe?
 • Jak wpłynąć na wzrost poczucia odpowiedzialności członków zespołu za realizowane zadania?
 • Jak ustalić zakres managerskiej kontroli i oczekiwań wobec jakości wykonania zadań?
 • Jak rozliczać z zadań metodą coachingową?
 • Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą z wykorzystaniem narzędzi coachingowych?

 

MOTYWOWANIE METODĄ COACHINGOWĄ

 • Które metody coachingowe najlepiej zastosować, aby skutecznie budować i podtrzymywać motywację współpracowników?
 • Rozmowa motywująca w oparciu o metodę coachingowa - jak ją przeprowadzić krok po kroku?
 • Jak wykorzystać rozmowę coachingową, aby zachęcić członków zespołu do zwiększania swoich umiejętności?

 

ZASTOSOWANIE COACHINGU W ZARZĄDZANIU KONFLIKTAMI

 • W jakich sytuacjach konfliktowych wykorzystanie metod coachingowych może być szczególnie przydatne dla managera?
 • Model CINERGY - ABC coachingu konfliktu
 • Lingwistyczne techniki łagodzenia konfliktów - czyli jak prowadzić rozmowę?


Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • case study
 • ćwiczenia
 • odgrywanie ról
 • dyskusje
 • mini wykłady

 

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.